Disclaimer

Content here

Disclaimer

Veel aandacht is besteed aan de bouw van deze website. De inhoud is voor algemene informatieve doeleinden en is niet bedoeld als professioneel advies,
noch mag het worden gebruikt als zodanig. Wij niet garanderen dat de inhoud van deze website is juist en volledig. Wij aanvaarden geen enkele
aansprakelijkheid voor schade in verband met de gevolgen van het gebruik van de informatie in of op basis van de inhoud van deze website. 
Deze website bevat links naar externe internet sites die zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. Yuen Law Firm heeft geen zeggenschap over
dergelijke websites en bronnen en is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van de internet sites. 

Copyright
Tenzij anders aangegeven, is alle informatie op deze website eigendom van Yuen Law Firm. Tenzij de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Yuen Law Firm is het niet toegestaan te reproduceren of om informatie van deze website te kopiëren voor openbaar gebruik.

Communicatie 
Communicatie via e-mail, telefoon, fax, Whatsapp of WeChat, is niet beveiligd. Yuen Law Firm garandeert niet de veiligheid en vertrouwelijkheid
in geval van gebruik van dergelijke elektronische middelen.